Skip to content

MEDIUM MOVEMENT

XENOMODE

Xenomode je izložba formirana kao završetak suradnje u formi kolektiva Medium movement, a riječ je o grupnom nazivu koji objedinjuje umjetnički proces troje umjetnika koji ovom prigodom izlažu svoje zasebne radove nastale u 2023. godini. U svojem umjetničkom radu Dominik Gadže, Monika Milas i Robert Fenrich bave se procesima fabrikacije sintetičkih materijala, prostornim i tjelesnim disrupcijama te mutirajućom materijom, kroz formiranje odnosa kojima preispituju prividne dihotomije fikcije-stvarnosti, artificijalnog-prirodnog. Materija je u tom kontekstu sagledana kao aktivna, mobilna i dinamična tvar koja ne čeka da je (pre)oblikuje neka vanjska sila, već je sama proces materijalizacije.

Nastavak Monike Milas realizira se kao imerzivna skulpturalna instalacija u plastici koja propitkuje ideje promjene, propadanja i cikličnosti. Iteracije ovoga rada razvijaju se topljenjem, savijanjem i lijepljenjem, odnosno uništavanje stare u korist razvoja nove vođeno osluškivanjem materijala i prostora u kojemu se nalazi. Nastavak predstavlja transformaciju materije iz jednog u drugi oblik, istovremeno ostvarujući ambijent kroz pažljivo realizirana djela u interakciji s prostorom i okolinom, potaknuta djelovanjem i gotovo ritualnim sastavljanjem masa. Perforirani aspekt rada omogućuje filtriranje svjetlosti stvarajući međuigru svjetla i sjene pridonoseći sceničnoj kvaliteti, ali i simulirajući mekoću organičke, žive tvari, a često i njene oblike, evocirajući pri tome pokret i dinamiku, svojevrsnu kinetičku energiju koja privlači i zaokuplja osjetila.

Hologlifi Dominika Gadžea istraživanja su svjetla i sjene, mjesto gdje apstraktni holografski prikazi organskih oblika stvaraju značajne kompozicije. Oblici bujaju iz svjetlosti u organiku, istovremeno je reproducirajući kroz prizmu gibanja svjetla. Izvedba ove instalacije nježno je tkivo eksperimenata i vizija u potrazi za savršenim trenutkom u kojem svjetlost i sjena pomiču vlastite granice. Ovdje tehnologija postaje most između svijeta prirode i ljudske kreativnosti koji otvara prozor u jedan novi svijet gdje fizikalna i virtualna stvarnost preklapaju svoja postojanja. U svijet gdje svjetlost postaje jezik, a forma postaje ikona svih mogućih oblika. Ovo je priča o svjetlu koje projicira našu sjenu kroz prizme holo-apstrakcije, odnosno onome svjetlu koje se igra našim percepcijama, pružajući nam dublji uvid u suodnose tih kompozicija.

ETWAS ANDERES instalacija je Roberta Fenricha koja je nastala kao nastavak serije radova produciranih tijekom rezidencijalnog programa De/Konstrukcije slike u Leipzigu u organizaciji HDLU-a. Instalacija je oformljena kao serija slika koje mutiraju i tako šire svoje granice izvan zadanih formata u forme prostornih objekata. Materija je u ovom radu aktivna, mobilna i dinamična tvar koja se širi i zauzima prostor. Transmutirane biomorfne slike postaju skulpturalni objekti nastali procesom fabrikacije sintetičkih materijala uobličenih u forme koje simuliraju biološke oblike života, a nalaze se u suodnosu s drugim industrijski fabriciranim artefaktima s kojima stvaraju prostorni narativ. Umjetnička instalacija oblikovana je u neku vrstu spekulativnog prostora na razmeđu dihotomije artificijelnog i prirodnog.

Medium movement